کمترین: 
1237
بیشترین: 
1238
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1237
زمان: 
11/9 16:10
قیمت رینگیت مالزی امروز 9 بهمن 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 9 بهمن 1396 , 1237 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/09 11:30","price":1238},{"date":"1396/11/09 16:10","price":1237}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398