کمترین: 
11850
بیشترین: 
11850
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11850
زمان: 
11/9 11:20
قیمت ریال عمان امروز 9 بهمن 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 9 بهمن 1396 , 11850 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/09 11:20","price":11850}
بروزرسانی در تاریخ 18 خرداد 1399