قیمت منات آذربایجان مورخ 9 بهمن 1396

کمترین: 
2184.5
بیشترین: 
2184.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2184.5
زمان: 
11/9 11:10
قیمت منات آذربایجان مورخ 9 بهمن 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 9 بهمن 1396 , 2184.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/09 11:10","price":2184.5}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1397