قیمت رینگیت مالزی مورخ 9 بهمن 1396

کمترین: 
953.8
بیشترین: 
953.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
953.8
زمان: 
11/9 11:10
قیمت رینگیت مالزی مورخ 9 بهمن 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 9 بهمن 1396 , 953.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/09 11:10","price":953.8}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1397