قیمت دلار سنگاپور مورخ 9 بهمن 1396

کمترین: 
2822.4
بیشترین: 
2822.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2822.4
زمان: 
11/9 11:10
قیمت دلار سنگاپور مورخ 9 بهمن 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 9 بهمن 1396 , 2822.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/09 11:10","price":2822.4}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1397