کمترین: 
3332.2
بیشترین: 
3332.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3332.2
زمان: 
11/9 11:10
قیمت روپیه پاکستان امروز 9 بهمن 1396
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 9 بهمن 1396 , 3332.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/09 11:10","price":3332.2}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398