قیمت دینار بحرین مورخ 9 بهمن 1396

کمترین: 
9814.8
بیشترین: 
9814.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9814.8
زمان: 
11/9 11:10
قیمت دینار بحرین مورخ 9 بهمن 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 9 بهمن 1396 , 9814.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/09 11:10","price":9814.8}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1397