کمترین: 
310.9
بیشترین: 
310.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
310.9
زمان: 
11/9 11:10
قیمت دینار عراق امروز 9 بهمن 1396
قیمت دینار عراقدر تاریخ 9 بهمن 1396 , 310.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/09 11:10","price":310.9}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398