کمترین: 
1013.9
بیشترین: 
1013.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1013.9
زمان: 
11/9 11:10
قیمت ریال قطر امروز 9 بهمن 1396
قیمت ریال قطردر تاریخ 9 بهمن 1396 , 1013.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/09 11:10","price":1013.9}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398