قیمت کرون نروژ مورخ 9 بهمن 1396

کمترین: 
480.2
بیشترین: 
480.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
480.2
زمان: 
11/9 11:10
قیمت کرون نروژ مورخ 9 بهمن 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 9 بهمن 1396 , 480.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/09 11:10","price":480.2}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1397