قیمت کرون دانمارک مورخ 9 بهمن 1396

کمترین: 
615.8
بیشترین: 
615.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
615.8
زمان: 
11/9 11:10
قیمت کرون دانمارک مورخ 9 بهمن 1396
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 9 بهمن 1396 , 615.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/09 11:10","price":615.8}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1397