کمترین: 
468.8
بیشترین: 
468.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
468.8
زمان: 
11/9 11:10
قیمت کرون سوئد امروز 9 بهمن 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 9 بهمن 1396 , 468.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/09 11:10","price":468.8}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398