قیمت فرانک سوئیس مورخ 9 بهمن 1396

کمترین: 
3945.2
بیشترین: 
3945.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3945.2
زمان: 
11/9 11:10
قیمت فرانک سوئیس مورخ 9 بهمن 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 9 بهمن 1396 , 3945.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/09 11:10","price":3945.2}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1397