قیمت کرون نروژ مورخ 9 بهمن 1396

کمترین: 
590
بیشترین: 
593
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
593
زمان: 
11/9 11:30
قیمت کرون نروژ مورخ 9 بهمن 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 9 بهمن 1396 , 593 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/09 11:10","price":590},{"date":"1396/11/09 11:30","price":593}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1397