قیمت ین ژاپن مورخ 9 بهمن 1396

کمترین: 
3395.5
بیشترین: 
3395.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3395.5
زمان: 
11/9 11:10
قیمت ین ژاپن مورخ 9 بهمن 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 9 بهمن 1396 , 3395.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/09 11:10","price":3395.5}
بروزرسانی در تاریخ 19 آذر 1397