کمترین: 
583.7
بیشترین: 
583.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
583.7
زمان: 
11/9 11:10
قیمت یوان چین امروز 9 بهمن 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 9 بهمن 1396 , 583.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/09 11:10","price":583.7}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398