قیمت دلار کانادا مورخ 9 بهمن 1396

کمترین: 
3820
بیشترین: 
3823
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3822
زمان: 
11/9 15:10
قیمت دلار کانادا مورخ 9 بهمن 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 9 بهمن 1396 , 3822 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/09 11:10","price":3820},{"date":"1396/11/09 11:50","price":3823},{"date":"1396/11/09 15:10","price":3822}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1397