قیمت لیر ترکیه مورخ 9 بهمن 1396

کمترین: 
982.1
بیشترین: 
982.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
982.1
زمان: 
11/9 11:10
قیمت لیر ترکیه مورخ 9 بهمن 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 9 بهمن 1396 , 982.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/09 11:10","price":982.1}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1397