قیمت درهم امارات مورخ 9 بهمن 1396

کمترین: 
1285
بیشترین: 
1289
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1285
زمان: 
11/9 15:10
قیمت درهم امارات مورخ 9 بهمن 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 9 بهمن 1396 , 1285 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/09 11:10","price":1285},{"date":"1396/11/09 11:50","price":1286},{"date":"1396/11/09 12:00","price":1288},{"date":"1396/11/09 12:30","price":1289},{"date":"1396/11/09 14:00","price":1287},{"date":"1396/11/09 15:10","price":1285}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1397