قیمت یورو مورخ 9 بهمن 1396

کمترین: 
5724
بیشترین: 
5758
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5758
زمان: 
11/9 16:30
قیمت یورو مورخ 9 بهمن 1396
قیمت یورودر تاریخ 9 بهمن 1396 , 5758 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/09 11:10","price":5724},{"date":"1396/11/09 11:30","price":5726},{"date":"1396/11/09 11:50","price":5731},{"date":"1396/11/09 12:10","price":5753},{"date":"1396/11/09 12:30","price":5756},{"date":"1396/11/09 13:00","price":5752},{"date":"1396/11/09 13:40","price":5755},{"date":"1396/11/09 14:00","price":5752},{"date":"1396/11/09 16:30","price":5758}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1397