کمترین: 
4583.6
بیشترین: 
4583.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4583.6
زمان: 
11/9 11:10
قیمت یورو امروز 9 بهمن 1396
قیمت یورودر تاریخ 9 بهمن 1396 , 4583.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/09 11:10","price":4583.6}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398