کمترین: 
3690.5
بیشترین: 
3690.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3690.5
زمان: 
11/9 11:10
قیمت دلار امروز 9 بهمن 1396
قیمت دلاردر تاریخ 9 بهمن 1396 , 3690.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/09 11:10","price":3690.5}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398