کمترین: 
580
بیشترین: 
590
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
585
زمان: 
11/9 12:00
قیمت کرون سوئد امروز 9 بهمن 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 9 بهمن 1396 , 585 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/09 10:40","price":580},{"date":"1396/11/09 11:30","price":585},{"date":"1396/11/09 11:40","price":587},{"date":"1396/11/09 11:50","price":590},{"date":"1396/11/09 12:00","price":585}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398