قیمت دلار استرالیا مورخ 9 بهمن 1396

کمترین: 
3781
بیشترین: 
3810
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3804
زمان: 
11/9 16:00
قیمت دلار استرالیا مورخ 9 بهمن 1396
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 9 بهمن 1396 , 3804 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/09 10:30","price":3781},{"date":"1396/11/09 11:10","price":3796},{"date":"1396/11/09 11:30","price":3804},{"date":"1396/11/09 11:50","price":3805},{"date":"1396/11/09 12:30","price":3810},{"date":"1396/11/09 12:40","price":3809},{"date":"1396/11/09 14:10","price":3805},{"date":"1396/11/09 16:00","price":3804}
بروزرسانی در تاریخ 19 آذر 1397