قیمت لیر ترکیه مورخ 9 بهمن 1396

کمترین: 
1266
بیشترین: 
1297
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1284
زمان: 
11/9 16:10
قیمت لیر ترکیه مورخ 9 بهمن 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 9 بهمن 1396 , 1284 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/09 10:30","price":1266},{"date":"1396/11/09 11:40","price":1277},{"date":"1396/11/09 11:50","price":1279},{"date":"1396/11/09 12:00","price":1287},{"date":"1396/11/09 12:30","price":1286},{"date":"1396/11/09 12:40","price":1287},{"date":"1396/11/09 13:50","price":1296},{"date":"1396/11/09 14:00","price":1297},{"date":"1396/11/09 14:30","price":1294},{"date":"1396/11/09 15:30","price":1291},{"date":"1396/11/09 16:00","price":1286},{"date":"1396/11/09 16:10","price":1284}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1397