قیمت روپیه پاکستان مورخ 9 بهمن 1396

کمترین: 
42
بیشترین: 
42
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
42
زمان: 
11/9 10:20
قیمت روپیه پاکستان مورخ 9 بهمن 1396
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 9 بهمن 1396 , 42 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/09 10:20","price":42}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1397