قیمت دینار بحرین مورخ 9 بهمن 1396

کمترین: 
11945
بیشترین: 
12025
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12025
زمان: 
11/9 11:20
قیمت دینار بحرین مورخ 9 بهمن 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 9 بهمن 1396 , 12025 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/09 10:20","price":11948},{"date":"1396/11/09 11:10","price":11945},{"date":"1396/11/09 11:20","price":12025}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1397