قیمت فرانک سوئیس مورخ 9 بهمن 1396

کمترین: 
3553
بیشترین: 
4960
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4960
زمان: 
11/9 18:40
قیمت فرانک سوئیس مورخ 9 بهمن 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 9 بهمن 1396 , 4960 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/09 10:20","price":3553},{"date":"1396/11/09 11:00","price":4930},{"date":"1396/11/09 18:40","price":4960}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1397