قیمت گاز طبیعی مورخ 8 بهمن 1396

کمترین: 
3.175
بیشترین: 
3.175
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3.175
زمان: 
11/8 13:00
قیمت گاز طبیعی مورخ 8 بهمن 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 8 بهمن 1396 , 3.175 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/08 13:00","price":3.175}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1397