قیمت نفت کوره مورخ 8 بهمن 1396

کمترین: 
2.1275
بیشترین: 
2.1275
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.1275
زمان: 
11/8 13:00
قیمت نفت کوره مورخ 8 بهمن 1396
قیمت نفت کورهدر تاریخ 8 بهمن 1396 , 2.1275 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/08 13:00","price":2.1275}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1397