قیمت نفت برنت مورخ 8 بهمن 1396

کمترین: 
70.15
بیشترین: 
70.15
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
70.15
زمان: 
11/8 13:00
قیمت نفت برنت مورخ 8 بهمن 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 8 بهمن 1396 , 70.15 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/08 13:00","price":70.15}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1397