قیمت رینگیت مالزی مورخ 8 بهمن 1396

کمترین: 
1231
بیشترین: 
1235
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1235
زمان: 
11/8 13:30
قیمت رینگیت مالزی مورخ 8 بهمن 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 8 بهمن 1396 , 1235 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/08 12:40","price":1231},{"date":"1396/11/08 12:50","price":1233},{"date":"1396/11/08 13:30","price":1235}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1397