قیمت دلار کانادا مورخ 8 بهمن 1396

کمترین: 
3805
بیشترین: 
3805
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3805
زمان: 
11/8 12:40
قیمت دلار کانادا مورخ 8 بهمن 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 8 بهمن 1396 , 3805 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/08 12:40","price":3805}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1397