قیمت کرون سوئد مورخ 8 بهمن 1396

کمترین: 
579
بیشترین: 
580
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
579
زمان: 
11/8 13:00
قیمت کرون سوئد مورخ 8 بهمن 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 8 بهمن 1396 , 579 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/08 12:00","price":580},{"date":"1396/11/08 13:00","price":579}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1397