قیمت فرانک سوئیس مورخ 8 بهمن 1396

کمترین: 
4933
بیشترین: 
4933
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4933
زمان: 
11/8 12:00
قیمت فرانک سوئیس مورخ 8 بهمن 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 8 بهمن 1396 , 4933 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/08 12:00","price":4933}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1397