قیمت لیر ترکیه مورخ 8 بهمن 1396

کمترین: 
1253
بیشترین: 
1277
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1267
زمان: 
11/8 14:50
قیمت لیر ترکیه مورخ 8 بهمن 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 8 بهمن 1396 , 1267 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/08 12:00","price":1253},{"date":"1396/11/08 12:40","price":1277},{"date":"1396/11/08 13:10","price":1272},{"date":"1396/11/08 13:40","price":1269},{"date":"1396/11/08 14:50","price":1267}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1397