قیمت نیم سکه مورخ 8 بهمن 1396

کمترین: 
727000
بیشترین: 
734000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
731000
زمان: 
11/8 14:36
قیمت نیم سکه مورخ 8 بهمن 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 8 بهمن 1396 , 731000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/08 11:42","price":734000},{"date":"1396/11/08 13:06","price":732000},{"date":"1396/11/08 13:12","price":727000},{"date":"1396/11/08 14:36","price":731000}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1397