قیمت دلار استرالیا مورخ 8 بهمن 1396

کمترین: 
3757
بیشترین: 
3781
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3780
زمان: 
11/8 13:30
قیمت دلار استرالیا مورخ 8 بهمن 1396
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 8 بهمن 1396 , 3780 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/08 11:40","price":3757},{"date":"1396/11/08 12:40","price":3770},{"date":"1396/11/08 13:00","price":3781},{"date":"1396/11/08 13:30","price":3780}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1397