قیمت پوند مورخ 8 بهمن 1396

کمترین: 
6620
بیشترین: 
6653
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6650
زمان: 
11/8 14:50
قیمت پوند مورخ 8 بهمن 1396
قیمت پونددر تاریخ 8 بهمن 1396 , 6650 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/08 11:40","price":6620},{"date":"1396/11/08 12:40","price":6640},{"date":"1396/11/08 13:20","price":6653},{"date":"1396/11/08 14:50","price":6650}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1397