قیمت نیم سکه خرده فروشی مورخ 8 بهمن 1396

کمترین: 
729500
بیشترین: 
734500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
731500
زمان: 
11/8 14:36
قیمت نیم سکه خرده فروشی مورخ 8 بهمن 1396
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 8 بهمن 1396 , 731500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/08 11:36","price":733500},{"date":"1396/11/08 11:42","price":734500},{"date":"1396/11/08 13:00","price":733500},{"date":"1396/11/08 13:06","price":732500},{"date":"1396/11/08 13:12","price":730000},{"date":"1396/11/08 14:12","price":729500},{"date":"1396/11/08 14:36","price":731500}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1397