قیمت یورو مورخ 8 بهمن 1396

کمترین: 
5684
بیشترین: 
5713
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5713
زمان: 
11/8 13:30
قیمت یورو مورخ 8 بهمن 1396
قیمت یورودر تاریخ 8 بهمن 1396 , 5713 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/08 11:20","price":5684},{"date":"1396/11/08 12:40","price":5705},{"date":"1396/11/08 13:30","price":5713}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1397