قیمت منات آذربایجان مورخ 8 بهمن 1396

کمترین: 
2770
بیشترین: 
2770
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2770
زمان: 
11/8 10:40
قیمت منات آذربایجان مورخ 8 بهمن 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 8 بهمن 1396 , 2770 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/08 10:40","price":2770}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1397