قیمت دینار بحرین مورخ 8 بهمن 1396

کمترین: 
11940
بیشترین: 
11944
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11940
زمان: 
11/8 10:50
قیمت دینار بحرین مورخ 8 بهمن 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 8 بهمن 1396 , 11940 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/08 10:10","price":11944},{"date":"1396/11/08 10:50","price":11940}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1397