قیمت شاخص بورس مورخ 8 بهمن 1396

کمترین: 
99414.6
بیشترین: 
99558.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
99414.6
زمان: 
11/8 15:30
قیمت شاخص بورس مورخ 8 بهمن 1396
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 8 بهمن 1396 , 99414.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/08 09:30","price":99426.0},{"date":"1396/11/08 09:40","price":99472.0},{"date":"1396/11/08 09:50","price":99486.5},{"date":"1396/11/08 10:00","price":99499.2},{"date":"1396/11/08 10:10","price":99522.8},{"date":"1396/11/08 10:20","price":99558.6},{"date":"1396/11/08 10:30","price":99537.9},{"date":"1396/11/08 12:30","price":99443.5},{"date":"1396/11/08 15:30","price":99414.6}
بروزرسانی در تاریخ 19 آذر 1397