قیمت بیت کوین مورخ 8 بهمن 1396

کمترین: 
11425
بیشترین: 
12134
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11820
زمان: 
11/8 22:00
قیمت بیت کوین مورخ 8 بهمن 1396
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 8 بهمن 1396 , 11820 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/08 00:00","price":11605},{"date":"1396/11/08 01:00","price":11497},{"date":"1396/11/08 03:30","price":11425},{"date":"1396/11/08 04:00","price":11477},{"date":"1396/11/08 04:30","price":11559},{"date":"1396/11/08 06:30","price":11480},{"date":"1396/11/08 07:00","price":11515},{"date":"1396/11/08 07:30","price":11539},{"date":"1396/11/08 08:00","price":11634},{"date":"1396/11/08 08:30","price":11738},{"date":"1396/11/08 09:00","price":11992},{"date":"1396/11/08 09:30","price":11926},{"date":"1396/11/08 10:00","price":11964},{"date":"1396/11/08 10:30","price":12134},{"date":"1396/11/08 11:00","price":12091},{"date":"1396/11/08 11:30","price":11954},{"date":"1396/11/08 12:30","price":11955},{"date":"1396/11/08 13:00","price":11878},{"date":"1396/11/08 15:30","price":11943},{"date":"1396/11/08 16:00","price":11941},{"date":"1396/11/08 16:30","price":11762},{"date":"1396/11/08 17:00","price":11730},{"date":"1396/11/08 17:30","price":11833},{"date":"1396/11/08 18:00","price":11776},{"date":"1396/11/08 18:30","price":11712},{"date":"1396/11/08 19:00","price":11793},{"date":"1396/11/08 19:30","price":11814},{"date":"1396/11/08 20:00","price":11770},{"date":"1396/11/08 20:30","price":11830},{"date":"1396/11/08 21:00","price":11748},{"date":"1396/11/08 21:30","price":11750},{"date":"1396/11/08 22:00","price":11820}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1397