میتسوبیشی اوتلندر 2018

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1396/11/07 15:09","price":299000000},{"date":"1396/11/18 12:00","price":312000000},{"date":"1397/01/26 00:00","price":327000000},{"date":"1397/01/30 00:00","price":315000000},{"date":"1397/02/19 00:00","price":319000000},{"date":"1397/02/26 00:00","price":329000000},{"date":"1397/03/04 00:00","price":355000000}
بروزرسانی در تاریخ 04 خرداد 1397