کیا اپتیما JF فول 2017 - هیبرید

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1396/11/07 15:09","price":1730000000},{"date":"1396/11/07 18:34","price":173000000}
بروزرسانی در تاریخ 02 خرداد 1398