رکستون G4

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1396/11/07 18:34","price":0},{"date":"1396/11/20 12:00","price":320460000},{"date":"1396/11/26 12:00","price":322640000},{"date":"1396/12/18 12:00","price":330815000},{"date":"1397/02/12 00:00","price":0},{"date":"1397/07/02 12:00","price":700000000},{"date":"1397/08/04 00:00","price":690000000},{"date":"1397/08/25 00:00","price":348800000}
بروزرسانی در تاریخ 04 خرداد 1398