پیغام خطا

Notice: Undefined index: und در den_schema_preprocess_page() (خط 79 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/modules/den_schema/den_schema.module).

تویوتا هایلوکس 2016 / دنده‌ای اتاق جدید

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1396/11/07 15:09","price":310000000},{"date":"1396/12/07 00:00","price":300000000},{"date":"1397/01/20 00:00","price":340000000},{"date":"1397/01/30 00:00","price":350000000},{"date":"1397/02/26 00:00","price":360000000},{"date":"1397/02/27 12:00","price":370000000},{"date":"1397/03/04 00:00","price":380000000},{"date":"1397/03/09 12:00","price":435000000},{"date":"1397/03/20 00:00","price":465000000},{"date":"1397/03/23 00:00","price":470000000},{"date":"1397/03/29 00:00","price":520000000},{"date":"1397/04/03 00:00","price":550000000},{"date":"1397/04/03 12:00","price":560000000},{"date":"1397/04/04 12:00","price":630000000},{"date":"1397/04/06 12:00","price":650000000},{"date":"1397/04/12 00:00","price":670000000},{"date":"1397/04/20 00:00","price":600000000},{"date":"1397/05/02 00:00","price":550000000},{"date":"1397/05/07 11:35","price":600000000},{"date":"1397/05/08 00:00","price":550000000},{"date":"1397/05/10 00:00","price":620000000},{"date":"1397/05/26 00:00","price":650000000},{"date":"1397/06/08 00:00","price":630000000},{"date":"1397/06/15 00:00","price":660000000},{"date":"1397/06/27 12:00","price":630000000},{"date":"1397/07/10 00:00","price":670000000},{"date":"1397/07/11 12:00","price":650000000},{"date":"1397/07/16 12:00","price":640000000},{"date":"1397/08/25 00:00","price":630000000},{"date":"1397/09/02 00:00","price":600000000},{"date":"1397/09/11 12:00","price":590000000},{"date":"1397/09/15 00:00","price":610000000},{"date":"1397/10/27 00:00","price":600000000},{"date":"1397/11/28 00:00","price":630000000},{"date":"1397/12/06 00:00","price":680000000}
بروزرسانی در تاریخ 19 آذر 1398