تویوتا راو 4 نیوفیس 2017 نیمه‌فول

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1396/11/07 15:09","price":312000000},{"date":"1396/11/12 12:00","price":315000000},{"date":"1396/11/20 12:00","price":325000000},{"date":"1396/11/26 12:00","price":329000000},{"date":"1396/12/07 00:00","price":326000000},{"date":"1396/12/14 00:00","price":324000000},{"date":"1396/12/27 00:00","price":316000000},{"date":"1397/01/15 00:00","price":318000000}
بروزرسانی در تاریخ 06 اردیبهشت 1398